Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

 

Adresát:           

Internetový obchod: www.polstarekproradost.cz
Společnost:   Zuzana Vosmíková
Se sídlem: Květná 387, 763 14, Zlín - Kostelec
IČ/DIČ:   08891842
E-mailová adresa:   polstarek@polstarekproradost.cz
Telefonní číslo: 604 146 621

 

(Následující požadované údaje doplní zákazník)

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*):

  • Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
  • Číslo objednávky:
  • Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly převedeny na účet prodávajícího a budou navráceny na zpět na účet kupujícího č. (*)
  • Jméno a příjmení spotřebitele:
  • Adresa spotřebitele:
  • Email:
  • Telefon:

 

 

V (zde vyplňte místo), Dne (zde doplňte datum) (*)

                                      (podpis)
______________________________________

              Jméno a příjmení spotřebitele

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.